fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד הנשיא

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

הגדרת תפקידו, מעמדו וסמכויותיו של נשיא המדינה (ככל שיוחלט כי המשטר שייקבע יכלול נשיא)

מי יכול לכהן כנשיא ואיך הוא נבחר? מה תפקידיו של הנשיא וכיצד הוא יכול ליישם אותם? כל אלו אמורים להיקבע על ידינו, האזרחים.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן