fbpx

חוקה לישראל

עקרונות יסוד החוקה

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

עקרונות יסוד החוקה מגדירים את עיקרי החוקה – החזון המשותף, מוסר ןערכי הבסיס, מטרה משותפת ודרכי ההתנהלות במדינה

יש המתייסחים למסמך זה, בתוספת חוקי יסוד מוסדות המדינה, ומגילת הזכויות, כחוקה עצמה במובנה הטהור. במסמך זה תוגדר המטרה שלשמה מתאחדת הקהילה, החזון המשותף, ערכים המוסר אשר יהיו המדרג הנורמטיבי העליון במערכת הנורמות (חוקים) של החברה. במסמך זה נתייחס לתכונות הקהילה, כגון שווין, לזכויות האדם השמורות לו, והכי חשוב – נקבע עקרונות על פיהם ננהל את קהילה שלנו.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן