fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד משאל עם

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק אשר יסדיר יכולת של העם לקבל החלטות במהלך ישיר, ולא באמצעות נציגים.

חוק זה נועד להסדיר יכולת של כל פרט בחברה, ללא קשר להיותו מעורב פוליטית, להציע ולקדם רעיונות ו/או פתרונות לטובת הכלל ולהביאם לידיעת הציבור. ככל שציבור רחב יתמוך בהצעות, יובאו אלו לדיון ציבורי רחב, בפני כמות אנשים גדולה לאין ערך מ-120 ה”נציגים”. כמובן, התהליך חייב להיות אחראי ומבוקר, שלא ניפול לפופוליזם. כמו כן, כלי זה יאפשר לעם להפעיל ריבונותו בעניינים בהם קיימים ניגודי עניינים בין כלל הציבור לבין נציגיו – כגון עניין שכר חברי הכנסת.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן