fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד משאבי הטבע

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק המסדיר שימוש וניצול של מאשבי הטבע.

שמש, ים, אוויר, אדמה, מים, גז והמינרלים בים המלח. מקומות קסם בטבע הישראלי המושכים תיירים. מקומות היסטוריים – כל אלו הם נכסינו הלאומיים, ויש לקבוע כיצד ננצלם, לטובת כולנו ולטובת הדורות הבאים.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן