fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד התקשורת

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק המסדיר קיומם ואופן התנהלותם של גופי התקשורת.

לתקשורת תפקיד מרכזי בחייי היום יום שלנו, ובפרט בכל הקשור להתנהלות חברה דמוקרטית. ללא מידע מלא, נכון ואובייקטיבי, לא ניתן לקבל החלטות משכילות ומיועדות. עלינו להבטיח זרימת מידע מיטבית וחופשית,תוך הבטחת אמינות וזמינות המידע, והצגתו באופן שאינו מטעה. רק כך ניתן יהיה להגיע לניצול חוכמת ההמונים לטובת הכלל.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן