fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד התקציב

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

ההתנהלות הכספית של המדינה.

הקופה הציבורית והשימוש הנעשה בה – תמיד היו היה נושא כואב בדמוקרטיה הישראלית. כיצד נוודא שכספנו יעבוד ביעילות לטובתנו, ללא הפליה ותוך ראייה ארוכת טווח אחראית? בחוק זה נקבע את מנגנוני הניהול, השיקוף והשימוש בכספים.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן