fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד השפיטה

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

החוק המסדיר את תפקודה של הרשות השופטת.

איזוו שיטה משפטית אנחנו מעדיפים – אדוורסרית או קונטיננטלית? האם אנחנו רוצים מוסד המושבעים במערכת שלנו? איך ייבחרו השופטים ומה יהיו תנאי כהונתם? כיצד נבטיח יכולת ביקורת לטובת שיפור ויעול המערכת? כל זה ונוספים יוגדרו בחוק זה.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן