fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד הרשות המוניציפאלית

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק אשר יסדיר התנהלות מוניציפאלית.

כיצד ינוהל, ינוצל ויחולק הכסף אשר נאסף לצרכינו המקומיים (ארנונה)? מה יהיה בסמכות המוסדות המקומיים, ומה יוותר בידי הממשלה הארצית? כיצד ייראו היחסים שבין התושב לבין ועד הבית הגדול? כל אלו ועוד בחוק זה.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן