fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד הרשות המבקרת

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק אשר יסדיר את ענייני הביקורת והבטחת זרימת מידע במדינה.

שיטה שבה המבוקר ממנה את המבקר – אינה עובדת. עלינו לפעול ולהגדיר רשות ביקורת עצמאית ובעלת שיניים, אשר תתפקד כמוסד “מסדיר” בכל הקשור לפיקוח, שיפור וייעול של מערכות המדינה. מוסד זה יבטיח זמינות ואמיתות נתונים ומידע הנדרש לביצוע ביקורת יעילה, הן על ידו והן על ידי ציבור המעוניין בכך. מוסד זה אף יהווה צינור דרכו תועבר, תידון ותיושם הביקורת הציבורית. שקיפות תהיה ערך עיקרי בהתנהלותו, ודרכו תשוקף כלל הפעילות הציבורית של הממסד ובכלל.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן