fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד המקרקעין

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק המסדיר שימוש ובעלות על מקרקעין

מחירי הנדלן בשמים ומקום פנוי במרכז הולך ונגמר. איך קרה שאנחנו צריכים כמעט להשתעבד בכדי לזכות בקורת גג ראויה? האם זה נבון להתנהל ככה או שקיימת דרך עדיפה? עלינו להחליט.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן