fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד הממשלה

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק אשר מסדיר את הפעילות של הרשות המבצעת.

הממשלה היא הרשות המבצעת – בעלת הכוח הרב ביותר ברמה המעשית. 
כיצד מוודאים שחוקי המדינה מכובדים ונאכפים על ידי הרשות המבצעת? איך נבטיח אי פגיעה בזכויות אדם? קידום החזון המשותף לטובת כלל הציבור? מי ינהל אותה וכיצד ייבחר? מה יהיו טיב היחסים בינה לבין יתר הרשויות. כל אלו ונוספים ייקבעו בחוק זה.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן