מבנה ותוכן החוקה

טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

תוכן העניינים ומבנה החוקה מתארים פה את הפרקים השונים של החוקה ומהותם. 
בואו לקחת חלק בכתיבת חוקה לישראל.

מבנה החוקה ותוכן העניינים של פרקי החוקה עומד גם הוא לדיון ציבורי. 

כאן תוכלו לראות את הפרקים השונים שנקבעו עד כה לחוקה ותקציר המהות של כל פרק.

אנו מזמינים את כולם להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. דיון חופשי –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 

הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.
הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

מספר דיונים שיש לנהל. 

1. כל זכות גם צריכה להיות מתוקצבת.    וכדאי לעבור על הזכויות הקיימות. 

2. הגדרת החובות.

חוקה לישראל 
מבנה ותוכן החוקה

שידורים קודמים בנושא

דיון חופשי

אנא שמרו על שפה מכובדת ושיח נאות.