חוק יסוד משאבי הטבע

טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק יסוד משאבי הטבע ואוצרות הציבור מגדיר את הצורה בה הממשלה הנבחרת תשתמש ותגן על אוצרות הטבע.

המסמך פה מרכז רשימת כללים שתפקידה לשמור וולהשתמש במשאבי הטבע ואוצרות הציבור בצורה מושכלת שתשמש את האזרחים בצורה המיטיבה ביותר. 

אנו מזמינים את כולם להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. דיון חופשי –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 

הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.
הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

מספר דיונים שיש לנהל. 

1. מה עושים עם המשאבים שחולקו כבר – הגז, ים המלח, ועוד? 

חוקה לישראל 
חוק יסוד משאבי הטבע

שידורים קודמים בנושא

דיון חופשי

אנא שמרו על שפה מכובדת ושיח נאות.