fbpx

חוקה לישראל

מגילת הזכויות

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

מגילת זכויות הינו פירוט זכויות האדם ו/או אזרח, אשר המדינה תשאף להבטיח שיתקיימו באופן המירבי ביותר ותמנע ככל הניתן כל פגיעה בהם.

נהוג להבדיל בין 3 סוגי זכויות עיקריים – זכויות בסיסיות או טבעיות – כגון זכות לחיים ו/או זכות לבטחון אישי, זכויות אזרחיות או פוליטיות – זכויות המבטיחות יכולת של כל פרט להיות מעורב בהליכים מדיניים כשווה בין שווים, וזכויות חברתיות – כגון זכויות לקיום בכבוד, זכות לחינוך ובריאות. עלינו למפות זכויות אר ראוי כי יהיו מוגנות בחברה שלנו ולשאוף לקיימן ללא כל הפליה.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

מספר קונפליקטים ברורים שיש למצוא להם פתרון הגדרתי. 

דת ומדינה. 
מיעוטים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן