fbpx

חוקה לישראל

חוק יסוד בנק ישראל

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

חוק המסדיר פעילותו של הבנק המרכזי של ישראל – הגורם הדומיננטי בקביעת אופן התנהלות המערכת הפיננסית.

מי מייצר כסף? כמה כסף מיוצר? מי מקבל אותו? נושאים מורכבים אלו נמצאים לרוב מתחת לתשומת הלב הציבורית, אולם השפעתם על חי היום יום שלנו אדירים. עלינו להקים מערכת שתבטיח נזילות, תאפשר מחסר חופשי ויעיל.

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן