fbpx

חוקה לישראל

התוכנית למיגור השחיתות

מצב ההצעה - טיוטה ראשונית להערות הציבור
25%

התוכנית למיגור השחיתות הינה תוכנית אופרטיבית למיגור השחיתות ממוסדות הציבור 

התוכנית החלה להיכתב ב 2017 וזיקקה רעיונות לשינוים ותיקון חוקי היסוד הקיימים אשר היוו את התשתית למגיפת השחיתות. 
התיקונים השונים לחוק יסוד הכנסת, הממשלה, השפיטה, מבקר המדינה וכו’ 

זה הזמן להצטרף. שמאל, ימין, מרכז, מזרח ומערב.  זאת החוקה של כולנו. 

ניתן להצטרף לעשייה במספר דרכים.

1. מערכת הדיונים –  כאן ניתן להציע ולדון בהצעות לשיפור הטיוטות. 
כל ההצעות יעלו לדיון במסגרת השידורים הישירים ופגישות הצוות. 
הצעות שיהיה עליהן קונצנזוס ייכנסו לטיוטה.

הצעות שנויות במחלוקת יעברו לדיוני פתרון הקונפליקטים.  

2. ניתן להצטרף למפגשים \ לשידורים \ לפעילות המטה או לתמוך בכל דרך שהיא בפעילות ,
ליותר מידע   – אנא לחצו כאן  >>>

3. שיח תרבותי – כולנו מתנדבים ומתנדבות – אנא שמרו על שיח תרבותי ומכבד, לא חייבים להסכים על כל נושא אך השיח יכול להיות מכובד. 

מספר קונפליקטים ברורים שיש למצוא להם פתרון הגדרתי. 

דת ומדינה. 
מיעוטים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן