שידורים ממפגשים קודמים

 


שידורים ומפגשים קרובים

Facebook Events

מטרת הפרוייקט היא לייצר חוקה אזרחית שתשתף בדעות ורעיונות של כמה שיותר מאזרחי ואזרחיות המדינה.  

בחוקה  הנכתבת יש כ 20 פרקים -כשכל אחד מהם עובר תהליך של כתיבה, דיונים ועריכה חוזרת ונשנית בתהליך של מספר שלבים. 

מטרתנו היא לשתף ולאפשר  לכל אחד ואחת להיות חלק בשיח בכדי לייצר הסכמות רחבות ולפתור קונפליקטים כואבים  דרך חכמת ההמון  ובהסכמה ציבורית רחבה. 
לפניכם חלק מהשידורים והמפגשים ששודרו בשידורים חיים. 

שלבים לאישור פרק חוקה

שלב 1 - הכנת טיוטה ראשונית
15%
שלב -2 פרסום טיוטה ראשונית להערות
טיוטה ראשונית 25%
שלב 3 -דיונים ופתרון מחלוקות בקונצנזוס
דיונים על ההצעות של הציבור 50%
שלב 4 - פתרון קונפליקטים מהותיים
דיונים הצבעות ופתרון קונפליקטים 75%
המסמך עבר את כל הדיונים ומוכן להצבעה.
המסמך מוכן להצבעה של הציבור 100%